1.

Všimnete si předvolební kampaně, která Vás zaujme.

2.

Podíváte se do Přehledu kampaní na webu FérVolby.cz, jestli už ji někdo nenahlásil.

3.

Jste první, kdo si inzerce všiml? Výborně. Vyfoťte ji a vložte do aplikace.

Naši právníci zkontrolují, zda Váš podnět respektuje zákon, případně se Vás doptají na podrobnosti. Všechny relevantní podněty zveřejníme na webu FérVolby.cz. Ty významnější předáme Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a také médiím.

Uvítáme dobré příklady i upozornění na pochybení. Stejně tak můžete poslat reklamu, o které nevíte, jestli je vůbec předvolební kampaní. Rádi Vám k tomu poskytneme podrobnější informace.

Zákon nově stanovuje podmínky fér kampaně. Například každá předvolební reklama musí být označena jménem zadavatele. Kromě zákazu anonymity musejí strany používat transparentní účty a dodržovat limit rozpočtu. Strany mohou utratit na parlamentní kampaň maximálně 90 milionů korun. Také jejich dárci ("třetí strany") musejí dodržovat zákonné limity pro dary (1,8 milionu), včetně nepeněžních darů, a musejí se registrovat u dozorového úřadu.

Je to taková předvolební inzerce, u které chybí informace, kdo ji objednal. Ať jde o billboard, plakát, leták, stránku v novinách nebo třeba online reklamu, musí vždy obsahovat informaci o zadavateli a zpracovateli. Označená musí být jak inzerce ve prospěch kandidáta, tak v jeho neprospěch (antikampaň).

  • Zadavatelem je ten, kdo si daný prostředek volební kampaně objednal, typicky to bude kandidující politická strana nebo registrovaná třetí osoba.
  • Zpracovatelem je ten, kdo kampaň vytvořil (autor kampaně) – typicky PR, reklamní agentura či společnost zajišťující volební poradenství a realizaci kampaně.

Není jasné, kdo ji platí. Česko má po dvaceti letech nová pravidla pro financování volebních kampaní a politických stran. Hlavní novinkou je, že strany a kandidáti mají na volby omezené rozpočty a povinně transparentní účty. Aby to mohlo fungovat, musí být na každé kampani uvedeno, kdo za ní stojí a ze kterého rozpočtu se tedy platí.

Zadavatel kampaně nemusí být přímo politická strana, třeba billboard může natisknout i její sympatizant (a nebo naopak odpůrce!). I jeho jméno však musí být na billboardu uvedeno a jako sponzor kampaně se musí zaregistrovat u dohledového úřadu. Jen tak je možné usledovat, kdo komu jakou kampaň platí.