O projektu Fér volby

Fér volby je projekt Rekonstrukce státu. Organizacím sdruženým v Rekonstrukci státu se podařilo prosadit legislativu, která může výrazně přispět k férovosti voleb, zpřehlednit financování politických stran a kampaní. To je však jen první krok k politice bez tajných sponzorů. Jak bude zákon v praxi užitečný, to záleží na nově vzniklém dozorovém úřadu a hlavně na samotných voličích. Politici musejí vidět, že voliči po nich chtějí dodržování pravidel.

Nový úřad hlídá průběh kampaní a hospodaření stran, má však jen pár úředníků a ti nemohou zkontrolovat každý billboard, přečíst každý letáček, prověřit každou plakátovací plochu v republice. To musíme udělat my voliči - všímat si, která inzerce je podle pravidel a u které někdo švindluje. Upozornit na to dozorový úřad a taky média. Abychom to nám všem zjednodušili, vytvořili jsme aplikaci Fér volby.

Pro kandidáty do Senátu jsme připravili Manuál k Fér volbám (PDF) - stáhněte si ho.

Uvítáme dobré příklady i upozornění na pochybení. Stejně tak můžete poslat reklamu, o které nevíte, jestli je vůbec předvolební kampaní, rádi Vám k tomu poskytneme podrobnější informace.

Zákon nově stanovuje podmínky fér kampaně. Například každá předvolební reklama musí být označena jménem zadavatele. Kromě zákazu anonymity musejí strany používat transparentní účty a dodržovat limit rozpočtu. Strany mohou utratit na kampaň maximálně 90 milionů korun. Také jejich dárci ("třetí strany") musejí dodržovat zákonné limity pro dary, včetně těch nepeněžních, a musejí se registrovat u dozorového úřadu. Sledujeme, jak strany a kandidáti dodržují i tato pravidla kampaně, a hlídáme i hlídače - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Sledujeme transparentní účty pro kampaň, které musí nově používat každá strana i každý prezidentský kandidát. Sledujeme také, kdo se registruje jako "třetí strana", typicky sponzor, a kdo naopak sponzoruje, aniž by se registroval.

Je možné pátrat na vlastní pěst například po tom, zda podporovatelé jednotlivých politických stran dodržují zákonné limity na dary a zda jsou registrovaní u dozorového úřadu. Můžete buď sami podat úřadu podnět k prošetření, když máte důvodné podezření na překročení zákona, nebo se poradit s námi. Zodpovíme vaše dotazy, případně podnět podáme úřadu sami.

Volební kampaní se dle § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění zákona č. 322/2016 Sb. rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta.“

Z každého nosiče použitého v kampani musí být zřejmé, kdo je jeho zadavatelem a kdo zpracovatelem. Nestačí tedy uvést jen například název strany. Je nutné uvést: Zadavatel: (strana XY), Zpracovatel: (společnost XY)“.

Zadavatelem je ten, kdo si daný prostředek volební kampaně objednal, typicky to bude kandidující politická strana nebo registrovaná třetí osoba.

Zpracovatelem je ten, kdo kampaň vytvořil (autor kampaně) – typicky PR, reklamní agentura či společnost zajišťující volební poradenství a realizaci kampaně.

Takto označeny musí být všechny prostředky, které strana nebo třetí osoba v kampani využije. Nejde jen o billboardy, ale o jakékoliv nosiče kampaně, jako jsou letáky, brožury a jiné komunikační prostředky.

A jak je to s příspěvky na sociálních sítích? Textové příspěvky na sociálních sítích není třeba označovat. Avšak audiovizuální prvky (fotografie, videa, případně audionahrávky) informaci o zadavateli a zpracovateli obsahovat musí.

Jelikož zákon označuje za volební kampaň jakoukoliv propagaci za kterou se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata, není tak nutné označovat soukromé příspěvky na sociálních sítích, pokud takové příspěvky nejsou propagovány formou reklamy. Takové příspěvky se nepovažují za kampaň. Za neoznačenou propagaci nebo volební agitaci hrozí sankce ze strany Úřadu.